Všechny služby

Zajištění BOZP a PO

Zajištění BOZP a PO
Je třeba to brát vážně.

PORADENSKÁ A METODICKÁ ČINNOST

Komplexní zajištění společností a podnikatelů v oblastech BOZP a PO. Zpracování dokumentace, sledování vývoje legislativy s její následnou aplikací. Servis od profesionálů v oboru. Asistence při řešení mimořádných událostí aj.

TECHNICKO-ORGANIZAČNÍ SLUŽBY

Kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích, preventivní požární prohlídky odborně způsobilou osobou v termínech dle platné legislativy, případně v dohodnutých termínech.

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Zpracování systému vzdělávání a výchovy zaměstnanců v BOZP a PO. Vypracování tématických plánů a časových rozvrhů. Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců, odborná školení – řidičů motorových vysokozdvižných vozíků, řidičů „referentů“, jeřábníků (přezkoušení, rozšíření rozsahu oprávnění), vazačů, zaměstnanců při práci ve výškách, lešenářů, obsluhy motorových řetězových pil, obsluhy křovinořezů, vyžínačů, travních sekaček a malotraktorů, obsluhy zásobníků sypkých hmot, preventistů PO, školení preventivních požárních hlídek + školení dle konkrétních podmínek a požadavků.

ZASTOUPENÍ PŘI AUDITECH A JEDNÁNÍCH

Asistence při auditech, jednáních a kontrolách státních kontrolních orgánů, jakými jsou například OIP, HZS, KHS aj.

Kontaktujte nás